Наукова робота кафедри

Спільно з Інститутом кримінальної юстиції та факультетом підготовки слідчих кафедра проводить міжнародні науково-практичні конференції, за участю відомих українських та зарубіжних вчених, аспірантів і молодих викладачів, присвячені пам’яті видатного вченого-криміналіста професора В.П. Колмакова, за результатами яких видаються збірники статей і тез доповідей.

Кафедра бере активну участь в організації науково-дослідної роботи студентів. При кафедрі функціонує гурток «Криминалист», постійними членами якого є близько 30 студентів НУ «ОЮА».

Викладачі кафедри активно допомагають студентам у науково дослідній роботі. Так, щорічно понад 100 студентів виступає на наукових конференціях під керівництвом викладачів кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія».